Wiesbaden, Coaching, Lebensberatung, Farbberatung, Stilberatung
Wiesbaden, Coaching, Lebensberatung, Farbberatung, Stilberatung
Antje Jung
Antje Jung 
Wiesbadener Kurier, Abonenten, Abo, Wiesbaden Wiesbadener Kurier 2013
Kosmetik, Wiesbaden Kosmetik international März 2015